...

Category Archives: Undergolv

Installationsgolv

Begreppet ”installationsgolv” hänvisar vanligtvis till ett typ av golv som är utformat för att möjliggöra enklare installation, underhåll och åtkomst till olika tekniska installationer och kablar som kan behöva dras under eller genom golvet. Dessa golv används ofta i kommersiella och industriella byggnader där det finns ett behov av att hantera elektriska kablar, datakablar, VVS-ledningar […]

Akustikgolv

Akustikgolv

Akustikgolv är en typ av funktionsgolv som är utformat för att förbättra ljudmiljön i ett rum genom att minska efterklang och dämpa ljudreflexer. Dessa golv är särskilt användbara i områden där ljudkvaliteten är viktig, såsom teatrar, konferenslokaler, auditorier, musikstudior och kontorsmiljöer där det finns många människor som pratar samtidigt. Här är några aspekter av akustikgolv: […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.