Välkommen till Norrbottens Byggvaror!

Din leverantör i Norrbotten av ventilerade undergolvsystem

Vi på Norrbottens Byggvaror är återförsäljare av det uppreglade och mekaniskt ventilerade undergolvet Nivell System, ett original sedan 1993. Ett golvsystem som består av flera delar med eller utan ventilation

Norrbottens Byggvarors alla system är typgodkända och uppfyller därför kraven som ställs på byggmaterial i Sverige, du ska alltid be om ett typgodkännande vid upphandling av byggmaterial i allmänhet och uppreglade golv med ventilation i synnerhet.

Norrbottens Byggvaror säljer endast byggmaterial som är testat av RISE – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, före detta SP.

När du beställer golvsystem av oss får du byggmaterialet, konstruktionsskiss samt utbildning för personal som ska montera golvet. Vi är självklart certifierade och besiktar konstruktioner och överlämnar intyg om att monteringen är korrekt utförd därmed garanterar vi att systemet fungerar tillfredsställande.

Vi garanterar dig den bästa servicen och kvalitén! Använder du dig av våra olika system kommer du att höja värdet på fastigheten långt över investeringskostnaden och du kommer att få en bekymmersfri framtid utan fukt, mögel och dåliga lukter.

Kontakt:

Christian Larsson
070 551 38 44
christian@n-b-v.se

Robert Hansson
070 31 35 977
robert@n-b-v.se

Norrbottens Byggvarors galleri