Kalix White-Line Fuktspärrsmatta Med Mekanisk Ventilation

Förutsättningar

Huset är 1 våning plus källare med en byggyta om cirka 100 kvadratmeter. Huset är uppfört under 1900 talet med platta på marken utan isolerad betongplatta i källaren. Fastighetsägarna tänker göra om källaren till ett mysrum med hemmabiosystem. Konstruktionen är med White-Line fuktspärrmatta, golvspånskiva och sedan ett parkettgolv som övergolv.

White-Line Mekanisk Ventilation

Problem / Lösning

Fukt vandrar kapillärt upp genom betongplattan vilket inte är ett problem innan genom att källaren saknar övergolv och ventileras genom hela ytan utan ångmotstånd som ett övergolv (parkettgolv) skapar.

För att slippa mögel och fukt valde fastighetsägarna prisvärda, P-märkta, mekaniskt ventilerade systemet White-Line.

Såhär går monteringen av White-Linne till

Fastighetsägaren rengör betongplattan

  1. Norrbottens Byggvaror levererar White-Line fuktspärrmatta och ger fastighetsägaren en kurs i Systemet så montering sker proffsigt och enkelt som är möjligt.
  2. Montering matta och golvspånskiva monteras enligt anvisning. Möjlighet till larmsystem finns.
  3. Norrbottens Byggvaror återkommer för att köra igång ventilationen, justera samt protokollföra systemet. Norrbottens Byggvaror upprättar även relationshandlingar till systemet.

Fakta Kring Projektet White-Line Kalix

Byggherre / Beställare

Privatperson

Huvudentreprenör

Egen regi

Projektör ventilation

Torbjörn Sääf

Författare

Norrbottens Byggvaror

Robert Hansson, robert@n-b-v.se 070 313 59 77

Nu Och Då

Idag märker vi konsekvenserna av en byggstandard som såg helt annorlunda ut från början av 1900 till 80 tal jämförelse mot idag. Idag vid nybyggnation används isolering (cellplast) som ett kapillärbrytande lager i grundkonstruktioner samt att isoleringen är under själva plattan och sätter stopp för fuktvandringen.

Förr användes en metod att isolera trossbotten ovanför grundplattan vilket gör att plattan är kall och fuktvandring underlättas och skapar problem med mögel, lukter även att lim till plastmattan som används inomhus i offentliga lokaler tenderar till att förtvåla sig och släppa från underlaget vid hög fukthalt i betongplatta.

Vi på Norrbottens Byggvaror älskar att hjälpa människor. Det är väldigt kul när kunderna blir av med fukt eller luktproblem. Dessutom är inomhusmiljön viktig för att vi ska vara friska och inte råka ut för sjukdomar eller allergi, detta gäller speciellt våra barn som är extra känsliga.

Norrbottens Byggvaror kan även hjälpa dig även om du vill ha golvet monterat och klart hos dig. Vi har kontakt med snickare som är utbildade av Norrbottens Byggvaror i att montera Nivell System. Att ha en proffssnickare som är utbildad i systemet är självklart ett bra alternativ för alla som inte vill eller har möjlighet att snickra själva.

Beskrivning Mekaniskt Ventilerad Fuktspärrsmatta
P-Märkt Golvspånskiva

 Golvspånskiva läggs på White-Line Fuktspärrsmatta

Montering White-Line Fuktspärrsmatta

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet

11 + 9 =

 

Adress och telefonnummer till Norrbottens Byggvaror