Uppreglat Golv Med Ventilation i Luleå Nivell System till Brisens Förskola

 

Norrbottens Byggvaror levererar Nivell System till Brisens Förskola i Luleå. Ventilerade undergolvet har en yta om cirka 800 kvadratmeter.

Förutsättningar 

Brisens Förskola ligger i Luleå, Blidvägen

Huset är uppfört 60-70 talet med platta på marken utan isolerad betongplatta. Luleå kommun har bedrivit förskoleverksamhet i fastigheten under lång tid. Idag har problem med fukt, mögel och gaser på grund av felaktiga konstruktioner som gjorts tidigare.

Luleå Kommun har genom offentlig upphandling upphandlat renovering av skolan där bland annat typgodkänt ventilerat undergolv efterfrågades. HÖ Allbygg AB har vunnit offentliga upphandlingen och är totalentreprenör av renoveringsarbetet. Norrbottens Byggvaror levererar typgodkända Nivell System med ventilation inklusive relationshandlingar så som besiktning, miljödokument till entreprenören och Luleå Kommun.

Såhär går monteringen av uppreglade undergolvet till

HÖ Allbygg river ut gamla golven

1.    Norrbottens Byggvaror levererar Nivell System och P-märkt golvspånskiva i etapper, monterar ventilationen i undergolvet, samt ger HÖ Allbyggs snickare en kurs i Systemet så golvet monteras på ett så proffsigt och enkelt sätt som är möjligt.

2.    HÖ Allbygg monterar Nivell System och golvspånskiva. Ett larmsystem om ventilationen skulle stanna installerar även HÖ Allbygg.

3.    Norrbottens Byggvaror återkommer för att köra igång ventilationen, justera samt protokollföra systemet. Norrbottens Byggvaror upprättar även relationshandlingar till systemet.

Idag märker vi konsekvenserna av en byggstandard som såg helt annorlunda ut från 60 till tidigt 80 tal jämförelse mot idag. Idag vid nybyggnation används isolering (cellplast) som ett kapillärbrytande lager i grundkonstruktioner samt att isoleringen är under själva plattan och sätter stopp för fuktvandringen.

Förr användes en metod att isolera trossbotten ovanför grundplattan vilket gör att plattan är kall och fuktvandring underlättas och skapar problem med mögel lukter även att lim till plastmattan som används inomhus i offentliga lokaler tenderar till att förtvåla sig och släppa från underlaget vid hög fukthalt i betongplatta.

Vi på Norrbottens Byggvaror älskar att hjälpa människor. Det är väldigt kul när kunderna blir av med fukt eller luktproblem. Dessutom är inomhusmiljön viktig för att vi ska vara friska och inte råka ut för sjukdomar eller allergi, detta gäller speciellt våra barn som är extra känsliga.

Norrbottens Byggvaror kan även hjälpa dig även om du vill ha golvet monterat och klart hos dig. Vi har kontakt med snickare som är utbildade av Norrbottens Byggvaror i att montera Nivell System. Att ha en proffssnickare som är utbildad i systemet är självklart ett bra alternativ för alla som inte vill eller har möjlighet att snickra själva.

Fakta entreprenad

Upphandlingsform
Generalentreprenad

Byggherre / Beställare
Luleå Kommun, Projektledare Larry Lundqvist
https://www.lulea.se/

Huvudentreprenör
HÖ Allbygg AB
http://www.hoallbygg.se/

A-Projektör
ABM Arkitektkontor
Handläggare, Tobias Ökvist
http://www.abm-arkitektkontor.se/

Uppreglat Golv

HÖ har rivit ut gamla govet och börjat regla nytt

Nivell System med ventilation före montering nivell

 Montering kommer ske med följande undergolvsmaterial

– Reglar 45x45x3600 mm

– Plastskruvar 100 mm

– Isoleringsskivor 45 mm

– Nivell System Vantilation

– P-Märkt golvspånskiva

Nivell System med Ventilation rör 50 milimeter används

Nivell System med 50 milimeters ventilation sätts in i Brisens Förskola.

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet

11 + 14 =

Adress och telefonnummer till Norrbottens Byggvaror