Fakta Om Radon

Radon

är en gas som inte går att se eller att ta på den är helt osynligt och luktfri.

När gasen sönderfaller bildas Radondöttrar som i sin tur fastnar på damm som vi sen andas in och på den vägen fastnar de i luftrören och lungorna. Radon är mycket farligt och orsakar flera fall av lungcancer.

Radon kommer från marken under eller runt om huset kan finnas i byggnadsmaterial, största risken är att det kommer från marken.

Ventilera bort gaser och fukt med Norrbottens Byggvarors system.