Piteå Klubbgärdets förskola får nytt golv med undergolvsventilation

 

Piteå kommun upphandlar Nivell System av Norrbottens Byggvaror

Förutsättningar 

Huset är byggyta om cirka 700 kvadratmeter.

Piteå Kommun hantverkare

 

 

Huset är uppfört under 1960-70 talet med platta på marken utan isolerad betongplatta. Uppe på betongplattan låg sandavjämning som saneras i samband med nya uppreglade golvet. Piteå kommun bygger bort riskkonstruktionen med Norrbottens Byggvarors systemlösning, samt får korrekta relationshandlingar över förskolan och undergolvsventilationen.

Problem / Lösning
Fukt vandrar kapillärt upp genom betongplattan som skapar fuktproblem i golvkonstruktionen och sandavjämningen. Denna konstruktion skapar en dålig golvkonstruktion och skapar dålig inomhusmiljö.

För att slippa mögel och fukt valde kommunen prisvärda, typgodkända, mekaniskt ventilerade systemet Nivell System. Förskolans barn och lärare kommer i och med ombyggnationen få en riktigt bra arbetsmiljö.

Såhär går monteringen av undergolvet till

 

1 Kommunen suger ur sanden rengör betongplattan

2 Norrbottens Byggvaror levererar Nivell System. Kommunens medarbetare ute på plats hade monterat många Nivellgolv tidigare därför behövdes inte någon grundläggande kurs.

3 Montering Nivell System och golvspånskiva monteras enligt anvisning.

4 Norrbottens Byggvaror återkommer för att köra igång ventilationen, justera samt protokollföra       systemet. Norrbottens Byggvaror upprättar även relationshandlingar till systemet.

 

Fakta Projekt uppreglat golv

Byggherre / Beställare
Bengt
www.pitea.se

Huvudentreprenör
Egen regi kommunen

Författare
Norrbottens Byggvaror
Robert Hansson, robert@n-b-v.se 070 313 59 77

 

Idag märker vi konsekvenserna av en byggstandard som såg helt annorlunda ut från början av 1900 till 80 tal jämförelse mot idag. Idag vid nybyggnation används isolering (cellplast) som ett kapillärbrytande lager i grundkonstruktioner samt att isoleringen är under själva plattan och sätter stopp för fuktvandringen.

Förr användes en metod att isolera trossbotten ovanför grundplattan vilket gör att plattan är kall och fuktvandring underlättas och skapar problem med mögel, lukter även att lim till plastmattan som används inomhus i offentliga lokaler tenderar till att förtvåla sig och släppa från underlaget vid högre fukthalt än relativ fuktighet över 85% (RF>85%) i betongplatta.

Vi på Norrbottens Byggvaror älskar att hjälpa människor. Det är väldigt kul när kunderna blir av med fukt eller luktproblem. Dessutom är inomhusmiljön viktig för att vi ska vara friska och inte råka ut för sjukdomar eller allergi, detta gäller speciellt våra barn som är extra känsliga.

Norrbottens Byggvaror kan även hjälpa dig även om du vill ha golvet monterat och klart hos dig. Vi har kontakt med snickare som är utbildade av Norrbottens Byggvaror i att montera Nivell System. Att ha en proffssnickare som är utbildad i systemet är självklart ett bra alternativ för alla som inte vill eller har möjlighet att snickra själva.

Uppreglat Golv

Byte av avlopp i förskolan

Montering sker med följande undergolvsmaterial

– Reglar 45x45x3600 mm och 34x45x3600 mm på lägre ytor

– Plastskruvar 100 mm

– Isoleringsskivor 45 mm

– Nivell System Vantilation

– P-Märkt golvspånskiva

Christian kollar Nivellreglarna

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet

4 + 5 =

Adress och telefonnummer till Norrbottens Byggvaror