Bäckhagens Förskola kommer få Nivell System med ventilation

Norrbottens Byggvaror levererar Nivell System med ventilation till Bäckhagens Förskola för 68 barn i åldrarna 1-5 år. Ventilerade undergolvet har en yta om cirka 315 kvadratmeter, skolan är större men utredningar har visat att vissa delar av skolan inte har problem med fukt, mögel eller gaser.

Förutsättningar Bäckhagens Förskola

Skolan ligger i Luleå, Mariebergsvägen Gammelstad

Huset är uppfört 60-70 talet med platta på marken utan isolerad betongplatta. Luleå kommun har bedrivit förskoleverksamhet i fastigheten under lång tid. Idag har problem med fukt, mögel och gaser på grund av felaktiga konstruktioner som gjorts tidigare.

Luleå Kommun har genom offentlig upphandling upphandlat renovering av skolan där bland annat typgodkänt ventilerat undergolv efterfrågades av typen Nivell System Med Ventilation eller liknande. GLB i Norrbotten AB har vunnit offentliga upphandlingen och är totalentreprenör av renoveringsarbetet. Norrbottens Byggvaror levererar typgodkända Nivell System med ventilation till entreprenören.

Såhär går monteringen av undergolvet till

  •  GLB river ut gamla golven
  • Norrbottens Byggvaror levererar Nivell System, monterar ventilationen i undergolvet, samt ger GLB s snickare en kurs i Systemet så golvet monteras på ett så proffsigt och enkelt sätt som är möjligt.

  • GLB monterar Nivell System och golvspånskiva. Ett larmsystem om ventilationen skulle stanna installerar även GLB.

  • Norrbottens Byggvaror återkom för att köra igång ventilationen, justera samt protokollföra systemet. NBV upprättar även relationshandlingar till systemet. 

Idag märker vi konsekvenserna av en byggstandard som såg helt annorlunda ut från 60 till tidigt 80 tal jämförelse mot idag. Idag vid nybyggnation används isolering som ett kapillärbrytande lager i grundkonstruktioner samt att isoleringen är under själva grundplattan istället för som tidigare isolera trossbotten ovanför grundplattan vilket gör att plattan är kall.

Vi på Norrbottens Byggvaror älskar att hjälpa människor. Det är väldigt kul när kunderna blir av med fukt eller luktproblem. Dessutom är inomhusmiljön viktig för att vi ska vara friska och inte råka ut för sjukdomar eller allergi, detta gäller speciellt våra barn som är extra känsliga mot dålig inomhusmiljö.

 

 

Besök entreprenören GLBs hemsida

Nivell System med Ventilation före montering

GLB har rivit ut gamla govet och VA systemet

 

 

Nivell System med ventilation före montering nivell

 Montering kommer ske med följande undergolvsmaterial

– Reglar 45x45x3600 mm

– Plastskruvar 100 mm

– Isoleringsskivor 45 mm

– Nivell System Vantilation

Nivell System med Ventilation rör 50 milimeter används

Nivell System med 50 milimeters ventilationsrör kommer sättas in i Bäckhagens Förskola

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet

8 + 6 =

Adress och telefonnummer till Norrbottens Byggvaror