Kalix White-Line fuktspärrmatta med mekanisk ventilation

Kalix kommun renoverar Innanbäckens skola, barnen kommer flytta tillbaka till skolan efter att skolan stått tom under många år. Uppträngande fukt under betongplattan är ett problem som åtgärdas nu i och med installationen av White-Line fuktspärrmatta tillsammans med mekanisk ventilation. Ovanpå detta kommer en 18 millimeters golvspånskiva samt plastmatta att monteras.

Förutsättningar

Huset är 1 våning med en byggyta om cirka 1500 kvadratmeter. White-Line med mekanisk ventilation kommer monteras i cirka 1300 kvadratmeter. Huset är uppfört under senare delen av 1900 talet med platta på marken utan isolerad betongplatta. Problem / Lösning Fukt vandrar kapillärt upp genom betongplattan vilket skapar fukt och mögelproblem. Även plastmattans lim löses upp vid relativ fuktighet över 85% (RF>85%). Detta har tidigare inträffat och stängt ner hela skolan. För att slippa mögel och fukt valde kommunen prisvärda, P-märkta, mekaniskt ventilerade systemet White-Line.

Såhär går monteringen av undergolvet till

 

Betongplattan rengörs

  1. Norrbottens Byggvaror levererar White-Line fuktspärrmatta och ger kommunens hantverkare en kurs i Systemet så montering sker så proffsigt och enkelt som är möjligt.
  2. Montering matta och golvspånskiva monteras enligt anvisning. Möjlighet till larmsystem finns.
  3. Norrbottens Byggvaror återkommer för att köra igång ventilationen, justera samt protokollföra systemet. Norrbottens Byggvaror upprättar även relationshandlingar till systemet.

Fakta Projekt

Byggherre / Beställare

Kalix Kommun

Huvudentreprenör

Kalix Kommun

Projektör ventilation

Torbjörn Sääf

Projektör Konstruktion

Torbjörn Hedlund Kalix Kommun

Platschef

Hans Bergström Kalix kommun   Idag märker vi konsekvenserna av en byggstandard som såg helt annorlunda ut från början av 1900 till 80 tal jämförelse mot idag. Idag vid nybyggnation används isolering (cellplast) som ett kapillärbrytande lager i grundkonstruktioner samt att isoleringen är under själva plattan och sätter stopp för fuktvandringen. Förr användes en metod att isolera trossbotten ovanför grundplattan vilket gör att plattan är kall och fuktvandring underlättas och skapar mer problem med mögel, lukter även att lim till plastmattan som används inomhus i offentliga lokaler tenderar till att förtvåla sig och släppa från underlaget vid hög fukthalt i betongplatta. Med hög fuktighet menas relativ fuktighet över 85% i betongplattan. 85% är en relativt hög fuktighet. Vi på Norrbottens Byggvaror älskar att hjälpa människor. Det är väldigt kul när kunderna blir av med fukt och luktproblem. Dessutom är inomhusmiljön viktig för att vi ska vara friska och inte råka ut för sjukdomar eller allergi, detta gäller speciellt våra barn som är extra känsliga. Norrbottens Byggvaror kan även hjälpa dig även om du vill ha golvet monterat och klart hos dig. Vi har kontakt med hantverkare som är utbildade av Norrbottens Byggvaror i att montera systemen vi saluför. Att ha en proffshantverkare som är utbildad i systemet är självklart ett bra alternativ för alla som inte vill eller har möjlighet att göra jobbet själv. Läs om fuk och mikroorganismer hos Folkhälsomyndigheten

Kontakt och författare

Robert Hansson, robert@n-b-v.se 070 313 59 77 Norrbottens Byggvaror

Uppreglat Golv

Kalix Kommun har rivit ut gamla undergolvet.

Nivell System med ventilation före montering nivell
– White-Line matta med mekanisk ventilation

– Golvspånskiva 18 millimeter P-märkt från Norrbottens Byggvaror

– Övergolv kommer vara limmad plastmatta.

Nivell System med Ventilation rör 50 milimeter används

Bild över arbetsplatsen