Nivell System Reglar

Nivell System Träreglar

 

Trä har unika egenskaper, har i alla tider varit ett av världens bästa och mest användbara byggnadsmaterial. Trä är förnyelsebart därigenom bra för miljön vilket är viktigt. Det är ingen tillfällighet att Nivell Systems reglar tillverkas av svensk gran från svenska skogar. Plastreglar Plastreglar är framtagna för att användas när förutsättningarna att använda träregel inte är möjlig. Vanligaste träregeln som används är 45X45x3600 millimeter.

 

Nivell System Plastreglar

 

är framtagna för att användas när förutsättningarna att använda träregel inte är möjlig. Plastreglarna bygger endast 10 millimeter och fungerar på samma sätt som träreglar. 

Mer om kvalité

Nivell Systems reglar är framtagna i kvalitet lägst C-24 enligt Svensk Standard SS 230120. För krav på rakhet gäller T1-C18 enligt samma standard. Virket är torkat till medelfuktkvot av 12% enligt SS EN 14298. Reglarna är hyvlade och finsågade med rundade hörn, kvalitetsstämplade, identifierbara och spårbara. Alla Nivell Systems reglar har en standardlängd av 3,6 m och borrade samt gängade skruvhål.

Kontakta oss om du vill veta mer om reglarna

 

Nivell System Träreglar

11 + 11 =

Adress och telefonnummer till Norrbottens Byggvaror